Danes je 19.1.2021

Input:

Nove mejne vrednosti za javno naročanje

19.3.2018, , Vir: Verlag Dashöfer

14.3 Nove mejne vrednosti za javno naročanje

mag. Boštjan J. Turk

Mejne vrednosti za javno naročanje so določene v Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3), ki je začel veljati pred dvema letoma in je v naš pravni red prenesel dve evropski direktivi, in sicer Direktivo 2014/24/EU ter Direktivo 2014/25/EU.

Zakon se uporablja samo za tista javna naročila, katerih ocenjena vrednost brez davka na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) je enaka ali višja od naslednjih mejnih vrednosti:

na splošnem področju:

  • 20.000 evrov za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj;

  • 40.000 evrov za javno naročilo gradenj;

  • 750.000 evrov za javno naročilo storitev iz