Danes je 22.7.2024

Input:

Najemna pogodba med naročnikom in ponudnikom (vzorec)

1.4.2020, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 2 minuti

15.8 Najemna pogodba med naročnikom in ponudnikom (vzorec)

mag. Boštjan J. Turk

Odprite vzorec v Wordu.

NAROČNIK

MATIČNA ŠTEVILKA

SEDEŽ

in

PONUDNIK

MATIČNA ŠTEVILKA

SEDEŽ

sklepata naslednjo

n a j e m n o p o g o d b o

1.člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je bil na podlagi javnega naročila št. JN00987/2020-03 izbran ponudnik kot najboljši kandidat.

Pogodbeni stranki ugotavljata, da pogodba ne odstopa v bistvenem od osnutka pogodbe in razpisne dokumentacije.

Ponudnik je lastnik nepremičnine, ki je predmet te pogodbe, kar je vpisano v zemljiško knjigo in katastrsko urejeno.

2.člen

Predmet te pogodbe je poslovna stavba v izmeri 768,9m2, na naslovu