Danes je 24.3.2023

Input:

Kupoprodajna pogodba za blago, skladna z javnonaročniško zakonodajo (vzorec)

7.5.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

18.1 Kupoprodajna pogodba za blago, skladna z javnonaročniško zakonodajo (vzorec)

mag. Boštjan J. Turk

Odprite vzorec v Wordu.

KUPEC

SEDEŽ

MATIČNA ŠTEVILKA

DAVČNA ŠTEVILKA

Ki ga zastopa:

in

PRODAJALEC

SEDEŽ

MATIČNA ŠTEVILKA

sklepata naslednjo

p r o d a j n o p o g o d b o

1.člen

Na podlagi te pogodbe se prodajalec zavezuje, da bo kupcu priskrbel ________ , katerega lastnosti so opisane v 2. členu te pogodbe.

Kupec se zavezuje prodajalcu plačati ceno za _____ v višini _____ ___ najkasneje