Danes je 23.9.2020

Input:

Konkurenčni postopek s pogajanji

18.3.2016, , Vir: Verlag Dashöfer

3.7 Konkurenčni postopek s pogajanji

dr. Andreja Primec

Pogoji za uporabo konkurenčnega postopka s pogajanji so enaki kot pri konkurenčnem dialogu, vendar s to pomembno razliko, da ga je mogoče uporabiti le za oddajo javnih naročil na splošnem področju.

Uporablja se zlasti v primerih, ko naročniki ne morejo vnaprej opredeliti načina oziroma zahtev, kako zadostiti svoji potrebi po določenem predmetu javnega naročila. To je pogosto pri inovativnih projektih, projektih na področju integrirane prometne infrastrukture, za velika računalniška omrežja ali projekte ipd. Pri javnih naročilih gradenj pride v poštev za nestandardne stavbe ali gradnje, ki zajemajo projektne ali inovativne rešitve, medtem ko gre pri naročanju blaga ali storitev za predmete, kjer so potrebna prilagoditvena ali projektna dela. V naštetih primerih so prav pogajanja primeren pokazatelj, ali ponujeno blago ali storitve ustrezajo potrebam naročnika.

Postopek se prične z naročnikovo objavo obvestila o javnem naročilu, na podlagi katere se lahko prijavi vsak gospodarski subjekt. Prijavi za sodelovanje priloži informacije za