Danes je 19.1.2020
Input:

Konkurenčni dialog

18.3.2016, , Vir: Verlag Dashöfer

3.5 Konkurenčni dialog

dr. Andreja Primec

Namen tega postopka je predvsem v tem, da dopolni pomanjkljivosti odprtega postopka in omejenega postopka, ki od naročnika zahtevata vnaprejšnjo natančno opredelitev predmeta javnega naročila, kar pa ni vselej mogoče. Konkurenčni dialog se na splošnem področju uporablja restriktivno, kadar so za to izpolnjeni pogoji, medtem ko se na infrastrukturnem področju lahko uporablja vedno.

Uporabi se zlasti v primerih, ko naročniki ne morejo opredeliti sredstev za zadovoljitev svojih potreb ali presoditi, kaj lahko ponudi trg glede tehničnih, finančnih ali pravnih rešitev. Take razmere se lahko pojavijo zlasti pri inovativnih projektih, infrastrukturnih projektih za transport, pri vzpostavljanju informacijskih sistemov, uvajanju novih oblik elektronskega komuniciranja, intelektualnih storitvah, kot so storitve svetovanja, arhitekturne ali inženirske storitve itd. Konkurenčni dialog naj naročniku omogoči nasprotno: prilagoditev njegovih zahtev razmeram na trgu na podlagi dialoga med njim in zainteresiranimi ponudniki oziroma natančneje: oblikovanje razpisne dokumentacije šele potem, ko je dialog zaključen.

Konkurenčni postopek s pogajanji je mogoče uporabiti tudi za gradnje, blago in storitve, katerih vrednost je nižja od mejnih vrednosti za objave v Uradnem listu EU.

Zakon določa, da je postopek konkurenčnega dialoga na splošnem področju mogoče izvesti le ob obstoju enega ali več naslednjih pogojev:

- potreb naročnika ni mogoče zadovoljiti brez prilagoditve zlahka dostopnih rešitev;

- gradnje, blago ali storitve vključujejo zasnovne ali inovativne rešitve;

- zaradi posebnih okoliščin, povezanih z vrsto, kompleksnostjo ali pravno in finančno strukturo ali zaradi z njimi povezanih tveganj, javnega naročila ni mogoče oddati brez predhodnih pogajanj;

- naročnik ne more dovolj natančno določiti tehničnih specifikacij s sklicevanjem na standard, evropsko tehnično oceno, skupno tehnično specifikacijo ali tehnično referenco.

Izven naštetih pogojev je na splošnem področju mogoče uporabiti konkurenčni dialog tudi za gradnje, blago ali