Danes je 24.2.2020
Input:

Javna naročila male vrednosti in evidenčna naročila

4.11.2016, , Vir: Verlag Dashöfer

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) ureja tako imenovana evidenčna javna naročila v drugem odstavku 21. člena. Naročnik mora o njih le voditi evidenco (od tod tudi ime!) o predmetu javnega naročila, vrsti predmeta in vrednosti javnega naročila brez DDV. Glede zakonskih določb velja le določba 106. člena o poročanju podatkov na portal javnih naročil do konca februarja za preteklo leto.

Kadar je ocenjena vrednost javnega naročila nižja od vrednosti iz prvega odstavka citiranega člena (nižja od 20.000 oziroma 50.000 evrov za blago ali storitve, nižja od 40.000 oziroma 100.000 evrov za gradnje ter nižja od 750.000 oziroma 1.000.000 evrov - vse brez DDV), naročnika zavezujeta v postopku le načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti. O prvem načelu seveda ne gre izgubljati besed, saj se gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi razume samo po sebi. Drugo načelo pa naročnik izpolni, ko pošlje vsa poročila na portal javnih naročil.

Evidenčna javna naročila so predvsem primerna, kadar gre dejansko za znane manjše količine oziroma kadar gre za izvajanje posameznih projektov, kjer morebiti obseg ob samem začetku še ni bil dokončno definiran. Posebno pozornost je treba pri evidenčnih javnih naročilih nameniti nevarnosti tako imenovanega