Danes je 20.6.2021

Input:

Izjava o izpolnjevanju pogojev (vzorec)

25.4.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

5.3.3 Izjava o izpolnjevanju pogojev (vzorec)

dr. Andreja Primec

Odprite vzorec v Wordu.


Vzorec

Naziv ponudnika

Ulica

Poštna št. in kraj

Izjavljamo:

1. Da kot pravna oseba in tudi naši člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa niti oseba, ki ima pooblastila za naše zastopanje ali odločanje ali nadzor, nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki