Danes je 15.8.2020

Input:

Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG)

16.6.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

20.30 Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG)

mag. Boštjan J. Turk

Državni zbor je nedavno sprejel interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva pri epidemiji COVID-19, ki določa kriterije za določitev pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19. Prav tako zakon predvideva koordinacijsko skupino in način njenega delovanja, koordinacijo postopkov pridobivanja mnenj, soglasij, dovoljenj in odločitev na podlagi področnih predpisov ter pogoje za odpravo ovir.

Namen zakona je sicer omogočiti pospešen zagon pomembnih investicij v Republiki Sloveniji v najkrajšem možnem času po koncu epidemije COVID-19, kar bo omogočilo hitrejši zagon gospodarske aktivnosti in rasti na ključnih investicijskih sektorjih slovenskega gospodarstva in s