Danes je 10.7.2020

Input:

Drobljenje javnih naročil

29.7.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

1.4 Drobljenje javnih naročil

mag. Boštjan J. Turk

Eno izmed temeljnih načel zakona o javnem naročanju je načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-3), v skladu s katerim javno naročilo ne sme neupravičeno omejevati konkurence med njimi.

V tem smislu naročnik v postopku javnega naročanja ne sme omejevati možnih ponudnikov z izbiro in izvedbo postopka, ki je v nasprotju s tem zakonom, pri izvajanju javnega naročanja pa mora ravnati v skladu s predpisi o varstvu oziroma preprečevanju omejevanja konkurence.

7. člen ZJN-3 pa določa, da mora naročnik zagotoviti, da med ponudniki na vseh stopnjah postopka javnega naročanja in glede vseh elementov ni razlikovanja, upoštevaje vzajemno priznavanje in sorazmernost zahtev naročnika glede