Danes je 20.6.2021

Input:

Dogovor o sodelovanju med ponudnikom in drugimi subjekti (vzorec)

12.8.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

15.1 Dogovor o sodelovanju med ponudnikom in drugimi subjekti (vzorec)

mag. Boštjan J. Turk

Odprite vzorec v Wordu.

PONUDNIK

Matična številka

Sedež

in

PODIZVAJALEC

Matična številka

Sedež

sklepata

DOGOVOR O SODELOVANJU

1.člen

(predmet dogovora)

Podizvajalec se zavezuje, da bo na projektu št. ____________ opravil ____________ [vodoinštalaterska dela].

Ponudnik se zavezuje, da bo podizvajalcu za kvalitetno opravljeno delo plačal dogovorjeno ceno.

2.člen

(kraj dela)

Podizvajalec se zavezuje opraviti _________ [vodoinštalaterska dela] na zgradbi, ki se gradi po projektu št. ______________ na parceli s parcelno št. ________ [123/88 k.o. Spodnja Šiška] po celotni zgradbi.

3.člen

(začetek dela)

Podizvajalec bo začel z delom predvidoma ________ [23. 4. 2020].

Datum začetka dela se lahko naknadno spremeni glede na potek gradnje zgradbe po projektu št. __________________.

V vsakem primeru bo podizvajalec začel z delom peti delovni dan po tem, ko bo končana 3. faza gradnje objekta.

O končani 3. fazi bo