Danes je 7.4.2020
Input:

CPV kode

3.10.2019, , Vir: Verlag Dashöfer

13.23 CPV kode

Miriam Ravnikar Šurk, univ. dipl. prav.

V direktivi 2014/24/EU je priloga XIV storitve iz 74 člena (Seznam socialnih in drugih posebnih storitev). V tej prilogi so navedene storitve in CPV kode. Kaj pomeni številka za pomišljajem, npr. 75200000-8, kaj v tem primeru pomeni št. 8? Takšna CPV koda na portalu ne obstaja, so samo brez 8. Ali si prav razlagamo, da za spodaj navedene storitve ni potrebno izvesti javnega naročila (do 750.000):

  • - obvezni zdravniški pregledi,
  • - organizacija kongresov,
  • - hotelske