Danes je 9.8.2020

Input:

Aktualni razpisi za november 2019

5.11.2019, Vir: MK projekt d.o.o.

 

Razpisi za podjetja

Aktualni razpisi

Predmet razpisa

Višina razpisanih sredstev

Rok za prijavo

Povezava

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019

 

Namen Javnega razpisa za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019 (v nadaljevanju: razpis) je omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA, v skladu s cilji Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike in s prednostnimi področji uporabe veljavne S4. Podpira se tudi sodelovanje z javnimi raziskovalnimi organizacijami v obliki svetovanja podjetjem.

 

4.629.753,35 EUR

 

Do 16. 12. 2019.

 

TUKAJ

Javni razpis semenski kapital – so-investiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK 2019)

 

Predmet produkta je semenski kapital so-investiranje z zasebnimi investitorji za hitro rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja.

 

1.250.000,00 EUR

 

Roki za predložitev vlog so 31. 8. 2019, 30. 9. 2019, 31. 12. 2019, 31. 3. 2020, 30. 6. 2020, 30. 9. 2020 in 31. 12. 2020.

 

TUKAJ

Javni poziv 76FS-PO19 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

 

Predmet javnega poziva so finančne spodbude (v nadaljnjem besedilu: spodbuda) v obliki
- nepovratnih sredstev in/ali
- kredita s subvencionirano obrestno mero (v nadaljevanju: kredit),
dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči, za nove naložbe učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije na območju Republike Slovenije.

 

7.000.000,00 EUR

 

Do objave zaključka.

 

TUKAJ

Javni razpis za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih – BP3

 

Namen razpisa je spodbujanje obsega začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest. Razpis spodbuja razvojno investicijske projekte v gospodarstvu s sledečimi pozitivnimi učinki na: – konkurenčnost, – zaposlitvene možnosti

 

11.529.735,99 EUR

 

1. rok do 19. 7. 2019, 2. rok do 30. 8. 2019, 3. rok do 15. 10. 2019, 4. rok do 29. 11. 2019.

 

TUKAJ

Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«

 

Predmet javnega razpisa je financiranje trajnostne poslovne strateške transformacije v malih in srednje velikih podjetjih in razvoj njihovih poslovnih modelov ter sofinanciranje izvedbenih projektov za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti.

 

Sklop A: 1.848.910,00 EUR, Sklop B: 6.000.000,00 EUR

 

1. rok: 19. 7. 2019, 2. rok: 29. 11. 2019, 3. rok: 30. 4. 2020, 4. rok: 30. 9. 2020 in 5. rok: 23. 4. 2021

 

TUKAJ

Javni poziv 75SUB-EPPO19 Nepovratne finančne pomoči podjetjem za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo

 

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude v obliki »de minimis« pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratna finančna pomoč) podjetjem za izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v tem podjetju (v nadaljnjem besedilu: energetski pregled) ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo. Energetski pregled mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega pregleda (Uradni list RS, št. 41/16; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o metodologiji), uvedba sistema upravljanja z energijo pa skladno s standardom SIST EN ISO 50001.

 

500.000,00 EUR

 

Do objave zaključka.

 

TUKAJ

Javni poziv 71SUB-SO19 Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo

 

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude/pomoči (v nadaljnjem besedilu: nepovratna finančna spodbuda) za nove naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije (v nadaljnjem besedilu: naprava za samooskrbo z električno energijo).

 

3.000.000,00 EUR

 

Do objave zaključka.

 

TUKAJ

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019

 

Namen javnega razpisa je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije. Cilja javnega razpisa je premostitveno financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi, ki ustreza naslednjim ukrepom: – premostitveno financiranje razvojnih projektov neprofitnih organizacij, – premostitveno financiranje razvojnih projektov profitnih organizacij, – premostitveno financiranje projektov kmetijskih gospodarstev.

 

Skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Sklada je po ukrepu pred-financiranja lahko največ 300.000,00 EUR

 

1. rok do 15. 7. 2019, 2. rok do 26. 8. 2019, 3. rok do 21. 10. 2019, 4. rok do 25. 11. 2019.

 

TUKAJ