Danes je 19.1.2021

Input:

Aktualni razpisi za junij 2019

6.6.2019, Vir: MK projekt d.o.o.

Razpisi za podjetja

Aktualni razpisi

Predmet razpisa

Višina razpisanih sredstev

Rok za prijavo

Povezava

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2019

 

Namen javnega razpisa je omogočiti izvedbo projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi prejemnikom na območju Republike Slovenije. Cilja javnega razpisa je premostitveno financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi, ki ustreza naslednjim ukrepom:

– premostitveno financiranje razvojnih projektov neprofitnih organizacij,

– premostitveno financiranje razvojnih projektov profitnih organizacij,

– premostitveno financiranje projektov kmetijskih gospodarstev.

 

Skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Sklada je po ukrepu pred-financiranja lahko največ 300.000,00 EUR

 

1. rok do 15. 7. 2019, 2. rok do 26. 8. 2019, 3. rok do 21. 10. 2019,

4. rok do 25. 11. 2019.

 

TUKAJ

Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini

 

Namen javnega razpisa je podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in na ta način na trgu dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri pozicioniranju končnih produktov na tujem trgu, kakor tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih nivojih. Z javnim razpisom se želi povečati stroškovna konkurenčnost slovenskega gospodarstva in zmanjšati morebitne cenovne pritiske na slovenske dobavitelje vmesnih proizvodov v globalnih verigah vrednosti.

 

4.700.000,00 EUR

 

1. rok do 30. 9. 2020 2. rok do 30. 9. 2021 3. rok do 30. 9. 2022 4. rok do 30. 9. 2023

 

TUKAJ

 

 

Javni poziv za Vavčer za statusno preoblikovanje družb

 

Namen in cilj vavčerja je spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k statusnemu problikovanju: - samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo, - delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali - zadruge v gospodarsko družbo ali obratno, z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje.

 

1.000.000,00 EUR

 

do 31. 03.2023

 

TUKAJ

Vavčer za kibernetsko varnost

 

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (penetracijski) test.

 

1.000.000,00 EUR

 

do 31. 03.2023

 

TUKAJ

Vavčer za digitalni marketing

 

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za digitalni marketing.

 

2.000.000,00 EUR

 

do 31. 03.2023

 

TUKAJ

Vavčer za pripravo digitalne strategije

 

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi ciljne skupine iz točke 4 tega javnega poziva k pripravi digitalne strategije z namenom digitalne transformacije podjetij, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

 

2.000.000,00 EUR

 

do 31. 03.2023

 

TUKAJ