Danes je 23.7.2021

Input:

66. člen ZJN-3 (začetek postopka)

22.6.2020, , Vir: Verlag Dashöfer

2.3.4.1.3 66. člen ZJN-3 (začetek postopka)

Miriam Ravnikar Šurk, univ. dipl. prav.

66. člen

(začetek postopka)

(1) Naročnik lahko po izračunu ocenjene vrednosti javnega naročila začne postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko postopek začne s sklepom o začetku postopka, v katerem navede vir in obseg sredstev, namenjen izvedbi javnega naročila. Če naročnik ne sprejme sklepa o začetku postopka, mora pred objavo povabila k sodelovanju ali pošiljanju povabila k potrditvi interesa ali povabila na pogajanja vir in obseg sredstev, namenjen izvedbi javnega naročila, dokumentirati na drug ustrezen način. Neposredni in posredni proračunski uporabniki morajo v