Danes je 1.12.2021

Input:

6. člen Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B)

13.9.2021, , Vir: Verlag Dashöfer

3.6 6. člen Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B)

Odvetnica Miriam Ravnikar Šurk

6.člen

(načelo transparentnosti javnega naročanja)

(1) Ponudnik mora biti izbran na pregleden način in po predpisanem postopku.

(2) Postopki javnega naročanja po tem zakonu so javni, kar se