Danes je 26.5.2022

Input:

31. člen ZJN-3 (pridržana javna naročila)

30.10.2018, , Vir: Verlag Dashöfer

2.2.9.2 31. člen ZJN-3 (pridržana javna naročila)

Miriam Ravnikar Šurk, univ.dipl.prav.

31.člen

(pridržana javna naročila)

(1) Naročnik lahko v postopku javnega naročanja povabi k sodelovanju le invalidska podjetja in zaposlitvene centre, kot jih določa zakon, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, ter socialna podjetja in podjetja s socialno vsebino, kot jih določa zakon, ki ureja socialno podjetništvo. V primeru pridržanega javnega naročila v skladu s tem členom lahko gospodarski subjekt odda del javnega naročila v podizvajanje le invalidskim podjetjem in zaposlitvenim